คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ภายใต้หัวข้อ อิสลามศึกษาและการศึกษา เพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่: โอก

12 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ภายใต้หัวข้อ อิสลามศึกษาและการศึกษา เพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่: โอกาสและความท้าทาย” ในวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eservice.yru.ac.th/edunice